Η μεγαλύτερη άσκηση απ’ όλες είναι η άσκηση της σταυρικής αγάπης