Η Εκκλησία στηρίζει με υποτροφίες τις σπουδές της νέας γενιάς