Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης από τον πιο χαρούμενο ιερέα της Χίου