Χαράζει στρατηγική ο Αρχιεπίσκοπος ενόψει Συνόδου και προωθούμενης συμφωνίας.