Επίτιμος Διδάκτωρ του Ιονίου Πανεπιστημίου ο Αρχιεπίσκοπος