Επίσκεψη του Γενικού Προξένου του Ισραήλ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο