Εκοιμήθη ο Επίσκοπος πρ. Ζαχουμίου Αθανάσιος Γιέφτιτς