Εκκλησία της Ελλάδος: «Οι Συνοδικές αποφάσεις ήταν αποτέλεσμα εκτενούς προσευχής και αιματηρής αγωνίας»