Εκκλησία στο Τσερνομπίλ βρέθηκε σε άριστη κατάσταση