«Είμαστε ελεύθεροι να διαχειριστούμε τα δώρα του Θεού»