Διδαχές από τον Άθωνα - Η μελέτη του λόγου του Θεού