Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή…