Αρχιεπίσκοπος και Ιεράρχες μιλούν στο Πρ. Ορθοδοξία (βίντεο)