Από την Μονή Βατοπαιδίου στην Λευκάδα η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας