Αφιέρωμα στον αείμνηστο ιερέα των φτωχών, π. Ιωάννη Μαρκάκη