6 Ιουλίου - Γιορτή σήμερα: Του Οσίου και Μεγάλου Σισώη