2019: 260 εκατ. Χριστιανοί εκδιώχθηκαν για την πίστη τους- Χιλιάδες δολοφονήθηκαν- Πώς η τεχνολογία ευνοεί τις διώξεις