Στις 9 Ιουλίου, τα αναδρομικά επικουρικών συντάξεων οκτώ μηνών