Στα 4,35 δισ. οι ρυθμιζόμενες οφειλές προς τα Ταμεία