Προσοχή: Οι έξι παγίδες φόρου για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους