Παγκόσμια Τράπεζα: Κόψτε φοροαπαλλαγές και επιδόματα