Οι πωλήσεις του 2018 έσπασαν το ψυχολογικό φράγμα των 100.000 μονάδων