Κατρούγκαλος: Στο 0,4% έως 0,8% του ΑΕΠ το κόστος μετά το 2019