Καταβάλλεται το επίδομα 534 ευρώ για τις αναστολές Ιουλίου