Η Ισλανδία βγαίνει από την χρεοκοπία, χωρίς Μνημόνιο… αλλά με πατριώτες ηγέτες!