Για ποιες κατηγορίες δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος θα δοθεί παράταση