Φορολογική δήλωση: Πώς και σε ποιους κωδικούς δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι