Επιστροφή ΦΠΑ σε επτά ημέρες - Ποιες επιχειρήσεις αφορά