Ελέγχονται ξανά αιτήσεις που δεν πληρώθηκαν το κοινωνικό μέρισμα