Εφορία: 1,1 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν έως 50 ευρώ