Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ ζητούν εκπρόσωποι της επιχείρησης