Ασύμφορη επιχειρηματικά η ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών