Αποπληθωρισμός σε Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Σλοβακία