Αντικειμενικές αξίες: Σε προ κορωνοϊού επίπεδα οι τιμές των ακινήτων