Σοφία Βόσσου: Πέθαινα πραγματικά, ο οργανισμός μου έτρωγε τις σάρκες του