Ο Γιάννης Χαρούλης δίπλα στα παιδιά της Αιματολογικής - Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ