Μενούνος: Πέρασαν 2 μήνες από την επέμβαση και τώρα είμαι πιο σοφή