Ήλιος: Ο Δήμος διώχνει με τη βία τον Χρήστο από το μαγαζί και τον τραυματίζει