Χαμηλότερα κέρδη από νέους συνδρομητές κατέγραψε η Netflix