Το έρημο Mega - Αδεια γραφεία, χωρίς δημοσιογράφους (Φωτό)