Εάν βγάλεις μία άσπρη τρίχα θα βγάλεις περισσότερες... Μύθος ή αλήθεια;