7 γνωστοί παρουσιαστές που εξαφανίστηκαν από την tv