Στη Λευκωσία ο Μακρόν τον Ιανουάριο για το EuroMed 7