Κύπρος Πορεία μνήμης: «Από τον Γρήγορη, στον Τάσο και στον Σολωμό»..ΕΙΚΟΝΕΣ