Κύπρος: Απορρίπτει την πρόταση Ακιντζί για συνδιαχείριση φυσικών πόρων