Τούρκοι και Τσετσένοι έσφαξαν ένα ολόκληρο χωριό Eλληνορθοδόξων στην Συρία