Τουρκία- Πυρκαγιές: Εκατοντάδες άνθρωποι εκτός σπιτιών- Στα όρια θερμοηλεκτρικού σταθμού οι φλόγες