Τον φυλάκισαν γιατί παρίστανε τη σύζυγο του βασιλιά!