Τίλερσον: Σημαντικές οι εποικοδομητικές σχέσεις με την Κίνα