Ταύρους χωρίς κέρατα δημιούργησαν επιστήμονες μέσω της γενετικής